Täthetsprovning

Låt oss hjälpa till med er täthetsprovning

Vi utför täthetsprovningar  i kanaler, aggregat, filterbanker m.m.

fter att mätobjektet noggrant avtätats skapas ett övertryck med den spjällreglerade fläkten. Tryckskillnaden över medföljande mätrör ger, med hjälp av mätrörsdiagrammen aktuell läckflöde.

Kontakta oss