Våra tjänster
OVK
Kontakta oss

Välkommen till
Prudentia Fastighetsvård

Många av oss tillbringar mer än 75% av vår tid inomhus. Ren luft borde därför vara en lika självklar som viktig del i en väl fungerande innemiljö och kanske det viktigaste skälet till en bra arbetsmiljö.

Vi tror att väl fungerande ventilationssystem har en positiv effekt på trivsel och effektivitet. Människor som mår bra har ofta större förutsättningar att göra ett bra arbete.

Ventilationssystemet måste vara rätt utformat, väl underhållet och ha enkla och klara driftsinstruktioner. Detta gäller alla system från självdragssystem till mer avancerade till- och frånluftssystem med värmeåtervinning.

Vi måste fortlöpande kontrollera att systemen fungerar på avsett vis och rätta till eventuella felaktigheter. Det är ju vår egen hälsa som står på spel.

Läs mer om oss