Filmning

Anlita oss för filmning av kanaler

Filmning av kanaler kan utföras efter t ex rengöring av kanaler för att säkerställa renhetsgraden.

Filmning används även som ett komplement vid felsökning i ventilationssystem.

Kontakta oss