Injustering

Vi hjälper dig att spara energi

En rätt injusterad ventilationsanläggning sparar mycket energi åt sin ägare! Vi hjälper dig gärna med att justera din anläggning till ”rätt” flöden.

Injustering av luftflöden sker med mätinstrument kalibrerade av certifierat företag. Protokoll med projekterade och uppmätta till- och frånluftsflöden sammanställs och överlämnas till kunden.

Kontakta oss