Montering av kanaler

Anlita oss för montering av kanaler

Vi utför montering av kanaler och aggregat i t ex villor och radhus.

Nymontage av kanaler och aggregat kan vara ett led i att sänka radonhalten i inomhusluften.

Kontakta oss