Radonutredningar

Anlita oss för radonutredningar

Radon är en lukt och färgfri gas som bildas när det radioaktiva materialet uran sönderfaller.

För att mäta radonhalten i inomhusluften placeras detektorer ut i fastigheten. Bästa tid för långtidsmätning är 1 oktober till 30 april mätperioden ska uppgå till minst 2 månader.

Efter avslutad mätperiod skickas detektorerna till ett auktoriserat företag för analys av mätningen. Överstiger resultatet 200 bq lämnar vi förslag på åtgärder för att reducera radongashalten.

Kontakta oss