Serviceavtal

Vi erbjuder serviceavtal

Serviceavtalen anpassas till vilken verksamhet som bedrivs i lokalerna.

I ett serviceavtal ingår översyn av aggregat, kontroll av systemets renhet, filterbyten.