OVK

OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll

OVK-kontrollen utförs av certifierad sakkunnig person med riksbehörighet.

När vi utför OVK i flerbostadshus arbetar vi normalt måndag till fredag mellan klockan 08.00 – 16.00. Om våra uppdragsgivare önskar att arbetet utförs annan tid, kan detta ske på kvällar och helger. (Vi ombesörjer avisering av kommande arbeten till de boende).

 

Exempel på byggnadstyp och intervall när OVK ska göras:

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem, 3 års intervall.

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation, 3 års intervall.

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation, 6 års intervall.

 

Utdrag från Boverket: ”Den 1 januari 1992 trädde “Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem” i kraft. Den ingår i Svensk författningssamling och betecknas SFS 1991:1273. Boverket har med stöd av förordningen meddelat föreskrifter om intervaller för kontrollen och vilka byggnader/ventilationssystem som är undantagna samt kraven på personer som skall få utföra kontrollen (Riksbehöriga) Boverket har sammanställt allt i “Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK.

Där finns utöver OVK-förordningen även ÖVR85 som är den nu giltiga föreskriften med tillhörande allmänna råd. Från 2 maj 2011 ingår bestämmelserna om OVK i PBL och PBF.

Läs mer om lagar och regler här: https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/

 

Åtgärder efter utförd OVK

Efter utförd OVK skickas protokollen till byggnadsnämnden i respektive kommun samt till uppdragsgivaren.